1. Dane identyfikacyjne

Właścicielem sklepu internetowego jest:

Sklep internetowy jubilerpieciak, działający pod adresem jubilerpieciak.pl, prowadzony jest przez Zbigniew Pieciak, z siedzibą przy: Długa 21a Łomża, działający pod numerem NIP: 718-002-52-28, REGON 451099615 , Pełna nazwa firmy: Sklep-Komis, Złoto-Srebro Zbigniew Pieciak

2. Przyjmowanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy i mogą je składać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Rejestracja konta oraz logowanie nie są obowiązkowe.

3. Ceny

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) wraz z podatkiem VAT.
Całkowita cena towaru podana jest przy każdym produkcie.

Po wybraniu produktów, Klient ma w Koszyku możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy z podaną tam ceną, oraz wprowadzenia jednego kuponu rabatowego.

Wszystkie rabaty naliczają się automatycznie w podsumowaniu, przed zatwierdzeniem zamówienia. Obsługa sklepu nie nalicza ich ręcznie.

Kupony rabatowe nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami chyba, że warunki promocji stanowią inaczej. Klient może skorzystać tylko z jednego kuponu rabatowego lub warunków promocji.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawia się podsumowanie z listą wybranych produktów wraz z cenami, sposobem płatności i dostawy, oraz wartością całego zamówienia, z uwzględnieniem kuponu rabatowego jeżeli został taki wcześniej wprowadzony.

Na tym etapie Klient ma możliwość powrotu i zmiany zamówienia. Po zatwierdzeniu podsumowania zamówienie uważa się za złożone z obowiązkiem zapłaty i Klient nie ma możliwości jego edycji.

4. Sposoby i termin zapłaty

Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
– płatność z góry płatnością BLIK-iem, e-przelewem natychmiastowym, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), Przelewy24
– płatność z góry przelewem bankowym na rachunek numer: 07102013320000150200353292
– płatność przy odbiorze przesyłki (pobranie).

Zamówienia z wybraną płatnością z góry muszą zostać opłacone do końca następnego dnia roboczego od daty złożenia. Po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane, a zarezerwowane produkty wracają do sprzedaży.

Zamówienia z odbiorem osobistym muszą zostać opłacone z góry do końca następnego dnia roboczego. Po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane.

Zlecenie wykonania graweru jest równoznaczne z rezygnowaniem z prawa do odstąpienia od umowy

5. Sposoby dostawy

Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:
– Paczkomatami InPost
– kurierem Fedex

Aktualne ceny, uwzględniające promocje i rabaty za wartość zamówienia, znajdują w Koszyku podczas wyboru sposobu płatności oraz dostawy. Sklep internetowy prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.

6. Termin wysyłki

W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Rozliczenia transakcji BLIK, kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Operatora Płatności określonego w punkcie 4.

Zlecenie przelewu lub autoryzacja płatności kartą nie jest równoznaczna z zaksięgowaniem wpłaty. Terminy księgowań są zależne od wybranej formy płatności i wynikają z zasad funkcjonowania systemu bankowego. Zamówienia przyjmowane są do godziny 10:00 w dni robocze*. Zamówienia złożone po tej godzinie traktowane są jako złożone w kolejnym dniu roboczym*.

Wysyłka następuje w pierwsze 24 godziny od złożonego zamówię oraz wyłącznie od poniedziałku do piątku.

*Dzień roboczy – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych wyjątkowych terminów podanych przez ESC na górze strony głównej oraz stronie Koszyka.

7. Terminy dostawy do Klienta

– Paczkomaty InPost – następne 1-2 dni robocze od daty wysyłki
– kurier Fedes – następne 1-2 dni robocze od daty wysyłki

Przesyłki są doręczane w ciągu dnia, w godzinach pracy kurierów/listonoszy. Nie ma możliwości wybrania konkretnej godziny doręczenia.

Zgodnie z regulaminami firm kurierskich, kurierzy nie mają obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem przesyłki. Kurierzy nie zostawiają papierowego awiza.

Przesyłki do Paczkomatów InPost oczekują na odbiór przez 48 godzin, po czym są od razu zwracane do nadawcy.

Niedoręczone przesyłki:
– kurier InPost – mają jedną ponowną próbę doręczenia;
– kurier Fedex – mają jedną ponowną próbę doręczenia;

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej, z przyczyn po stronie Klienta, gdy równocześnie Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ani nie skontaktował się ze sklepem, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Ponadto sklep ma prawo od odmowy realizacji kolejnych zamówień z płatnością za pobraniem. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym sklep informuje Klienta o konieczności zapłaty z góry do końca następnego dnia roboczegood dnia złożenia zamówienia, a w przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki uprzednio opłaconej, z przyczyn po stronie Klienta, gdy równocześnie Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ani nie skontaktował się ze sklepem, może on według swojego uznania:
– zażądać ponownej wysyłki nieodebranej przesyłki po dokonaniu przez Klienta dopłaty za ponowną wysyłkę w wybrany przez Klienta sposób, lub
– odstąpić od Umowy i zażądać zwrotu wpłaty pomniejszonej o koszt dostawy.

8. Procedura rozpatrywania reklamacji

Właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych rzeczy bez wad, w terminach określonych powyżej. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do złożenia reklamacji na wadliwy towar na podstawie rękojmi.

Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na własny koszt do biura obsługi sklepu internetowego: Długa 21a Łomża

W przypadku uznania reklamacji, sklep zwraca Klientowi koszt dostarczenia towaru. Koszt odesłania produktu do Klienta ponosi sklep.

Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (np. poprzez skierowanie sprawy za zgodą obu stron do stałego polubownego sądu konsumenckiego), w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Podczas zgłaszania skargi jako e-mail sprzedawcy podaj: jubilerpatlek@gmail.com

Pomoc dla konsumentów: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
Wyszukiwarka instytucji udzielających pomocy konsumenckiej: https://uokik.gov.pl/pomoc.php

9. Odstąpienie od umowy – zwrot i wymiana

Konsument po otrzymaniu towaru może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy oraz funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą (np. oderwanie metki producenta, która nie utrudniała przymierzenia towaru).

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
Konsument może odstąpić od umowy korzystając np. ze wzoru formularza określonego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Sklep-Komis, Złoto-Srebro Zbigniew Pieciak

Długa 21a

18-400 Łomża

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
– Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

Konsument ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres biura obsługi sklepu internetowego: Długa 21a

Koszt zwrotu rzeczy do sklepu ponosi Konsument. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Sklep zwraca Konsumentowi pełną wartość towaru (z wyłączeniem ewentualnego odszkodowania za zmniejszenie wartości, o którym mowa powyżej) oraz poniesiony koszt dostarczenia towaru od sklepu do Konsumenta, w kwocie najtańszego sposobu dostawy dostępnego w ofercie sklepu w dniu złożenia zamówienia.

Zwrot płatności następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że do tego czasu sklep nie otrzymał zwracanego towaru lub dowodu jego nadania.

Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty:
– płatność przelewem bankowym – zwrot na ten sam numer rachunku bankowego;
– płatność e-przelewem – zwrot poprzez Operatora Płatności na ten sam numer rachunku bankowego;
– płatność BLIK lub kartą – zwrot poprzez Operatora Płatności na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej/BLIK;
– płatność za pobraniem (przy odbiorze) – zwrot przelewem na wskazany przez kupującego polski rachunek bankowy.

W przypadku wyboru innej formy zwrotu ceny koszty zwrotu ponosi Konsument.

Sklep udostępnia dodatkowo Konsumentom możliwość jednokrotnej wymiany towaru na inny. Jest to uproszczona procedura odstąpienia od umowy i zawarcia nowej umowy, w zakresie rozliczenia kosztów dostawy.

W takim przypadku Koszt zwrotu rzeczy do sklepu ponosi Konsument. Zwrot wysłania nowej rzeczy do Konsumenta ponosi sklep.

W przypadku zamówień w odbiorem osobistym stosuje się identyczne zasady jak dla zamówień z wysyłką.

Powyższe prawa Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep nie akceptuje zwrotu lub wymiany produktu od pozostałych nabywców – niebędących:

 • Konsumentami, lub
 • osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Dane osobowe

Sklep jest administratorem danych osobowych Klienta.

Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest podać dane do realizacji zamówienia (w tym numer telefonu, adres e-mail). Dane osobowe w postaci danych do wysyłki, przekazywane są do InPost sp. z o.o., Fedex ., jedynie celem zrealizowania usługi dostarczenia przesyłki.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia.

Podstawą przetwarzania jest realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w przypadku wysyłki newslettera zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane są udostępniane kurierom, bankom, urzędowi skarbowemu w ramach rozliczeń podatkowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby pracujące bezpośrednio przy realizacji zamówień oraz zarząd R-Logistics sp. z o.o. jako organ nadzorujący. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom lub osobom trzecim.

Podczas wizyty na stronie, w celu realizacji usług, zapisywane w postaci cookies (ciasteczek) są następujące dane: ID sesji, ostatnio oglądane produkty. Ponadto strona korzysta z narzędzi Google Analytics i Google AdWords, które korzystają z cookies (ciasteczek), zgodnie z Polityką prywatności Google. Każdy użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługują mu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Menu